janvāris, 2019

17jan10:00- 14:00Grāmatvedības politika uzņēmumā un iestādē. (GKCK)10:00 - 14:00 Rīga, Raiņa bulvāris 33, Opera hotel & SPA, konferenču telpā.

Semināra programma

SEMINĀRA CENA 100.00 EUR (iekļauti izdales materiāli un kafijas pauze).

ZIEMASSVĒTKU ATLAIDE APMEKLĒJOT GRĀMATVEDĪBAS KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS KURSU (5 SEMINĀRI, 10.01.19.- 07.02.19.) – 249.00 EUR(t.sk. PVN).


1. Uzņēmuma uzskaites politikas veidošana un atjaunošana.

 • uzņēmuma grāmatvedības politikas normatīvais regulējums;
 • uzņēmuma grāmatvedības politikas veidošanas vispārīgie principi;
 • uzņēmuma grāmatvedības politikas saturs;
 • grāmatvedības politikas atjaunošana un grozījumu un papildinājumu noformēšanas kārtība;
 • uzņēmuma grāmatvedības politikas paraugs.

2. Uzņēmuma grāmatvedības organizācijas dokumentu paraugi.

 • par VID tematiskajām pārbaudēm;
 • vispārīgās ziņas par uzņēmumu;
 • grāmatvedības kontu darba plāns un tā lietošanas noteikumi;
 • korespondējošie konti (grāmatvedības pamatiegrāmatojumi);
 • dokumentu apgrozības organizācijas noteikumi;
 • dokumentu apgrozības shēma (apraksts);
 • grāmatvedības dokumentu un reģistru glabāšanas iekšējās kārtības noteikumi;
 • inventarizācijas noteikumi;
 • kārtība, kādā izsniedzami avansi norēķina personām un sniedzami pārskati;
 • ilgtermiņa ieguldījumu klasifikācijas kritēriji;
 • apgrozāmo līdzekļu klasifikācija;
 • krājumu uzskaites noteikumi;
 • pašu kapitāla un saistību klasifikācija;
 • gada pārskata sagatavošanas noteikumi.

3. Grāmatvedības kārtošanas dokumentu paraugi.

 • vispārīgie noteikumi par grāmatvedības dokumentiem;
 • rīkojuma dokumentu paraugi;
 • attaisnojuma dokumentu paraugi;
 • savstarpējo ieskaitu akts;
 • preču norakstīšanas akts;
 • grāmatvedības lietu nodošanas-pieņemšanas akts;
 • pārskats par darbu izpildi (pakalpojumu sniegšanu);
 • pārskats par reprezentācijas un personāla ilgtspējas izdevumiem;
 • pārskats par degvielas izlietojumu;
 • grāmatvedības uzziņa.

4. Atbildes uz jautājumiem.

Ja neizdodas nosūtīt pieteikuma anketu caur mājas lapu. Nosūtiet uzņēmuma rekvizītus uz e-pastu info@noderigi.lv un atzīmējiet semināru, kuru vēlaties apmeklēt.

Norises laiks

(Ceturtdiena) 10:00 - 14:00

Norises vieta

OPERA HOTEL & SPA

Rīga, Raiņa bulvāris 33, Opera hotel & SPA, konferenču telpā.

Semināra vadītājs

Laima Ļitviņenkonodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre.

Abonējiet e-jaunumus

Par aktuālajām izmaiņām likumdošanā, semināriem un apmācībām.

Paldies, Jūs veiksmīgi abonējāt jaunumus.

X