janvāris, 2019

18jan10:00- 14:00Kas jāņem vērā sagatavojot uzņēmuma 2018.gada pārskatu, praktisku situāciju skaidrojumi.10:00 - 14:00 Rīga, Raiņa bulvāris 33, Opera hotel & SPA, konferenču telpā.

Semināra programma

SEMINĀRA CENA 120.00 EUR (iekļauti izdales materiāli un kafijas pauze).


1. Sabiedrību un koncernu iedalījums

2. Gada pārskats un finanšu pārskats:

 • finanšu pārskata sastāvs;
 • finanšu pārskata sastāvdaļu shēmas un to maiņa;
 • finanšu pārskata sastāvdaļu posteņu norādīšanas vispārīgie nosacījumi;
 • iepriekšējā pārskata gada skaitļi

3. Finanšu pārskata sagatavošanas vispārīgie nosacījumi:

 • patiess un skaidrs priekšstats;
 • finanšu pārskata sagatavošanas vispārīgie principi;
 • bilances aktīva objektu, debitoru parādu un kreditoru saistību summu norādīšanas vispārīgie nosacījumi;
 • nākamo periodu izmaksas un ieņēmumi;
 • savas akcijas vai daļas un līdzdalība citās sabiedrībās;
 • nekustamā īpašuma objekti un akciju (daļu) emisijas uzcenojums;
 • peļņas vai zaudējumu summa;
 • ilgtermiņa ieguldījumu objektu vērtības samazinājuma korekcijas;
 • apgrozāmo līdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;
 • krājumu novērtēšana;
 • starpība starp atmaksājamo un saņemto aizņēmuma summu;
 • aizņēmumu procentu iekļaušana;
 • nemateriālo ieguldījumu posteņu veidošana;
 • attīstības izmaksu kapitalizēšana un peļņas sadales ierobežojums;
 • nemateriālo ieguldījumu posteņu vērtības norakstīšana;
 • uzkrājumu veidošana un novērtēšana.

4. Bilances posteņu novērtēšanas alternatīvās iespējas:

 • pamatlīdzekļu pārvērtēšana un rezerves veidošana;
 • iIgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves samazināšanas nosacījumi;
 • finanšu instrumentu novērtēšana patiesajā vērtībā;
 • finanšu aktīvi, kuri netiek pakļauti novērtēšanai patiesajā vērtībā;
 • finanšu instrumentu vērtības noteikšanas metodes;
 • finanšu instrumentu patiesās vērtības izmaiņas;
 • finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerves samazināšanas nosacījumi;
 • starptautisko grāmatvedības standartu piemērošana finanšu instrumentu novērtēšanā.

5. Peļņas vai zaudējumu aprēķins:

 • neto apgrozījums un pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi;
 • pārdošanas un administrācijas izmaksas;
 • citi ieņēmumu un izmaksu posteņi;
 • ārkārtas dividendes.

6. Naudas plūsmas pārskats:

 • naudas plūsmas pārskata saturs;
 • naudas plūsmas pārskata sagatavošanas vispārīgie nosacījumi;
 • īpaši nosacījumi naudas plūsmas pārskata atsevišķiem posteņiem;
 • naudas plūsma ārvalsts valūtā.

7. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats:

 • pašu kapitāla izmaiņu pārskata saturs;
 • pašu kapitāla posteņu atlikumu vērtības izmaiņas.

8. Finanšu pārskata pielikums:

 • finanšu pārskata pielikuma saturs visām sabiedrību kategorijām;
 • papildu informācija vidējām un lielām sabiedrībām finanšu pārskata pielikumā;
 • papildu informācija tikai lielām sabiedrībām finanšu pārskata pielikumā.

9. Vadības ziņojums:

 • vadības ziņojuma saturs.

10. Atvieglojumi un atbrīvojumi mikrosabiedrībām:

 • atļauja nesagatavot vadības ziņojumu;
 • atļauja sagatavot saīsinātu finanšu pārskata pielikumu;
 • atbrīvojums no finanšu pārskata pielikuma sagatavošanas;
 • aizliegums izmantot iespēju novērtēt finanšu instrumentus patiesajā vērtībā;
 • atvieglojumu un atbrīvojumu piemērošanas aizliegums noteikta veida sabiedrībām.

11. Gada pārskata un konsolidētā gada pārskata revīzija (pārbaude) vai ierobežotā pārbaude

12. Gada pārskata un konsolidētā gada pārskata noformēšana, parakstīšana, apstiprināšana, iesniegšana un publicēšana.

13. Atbildes uz jautājumiem.

Ja neizdodas nosūtīt pieteikuma anketu caur mājas lapu. Nosūtiet uzņēmuma rekvizītus uz e-pastu info@noderigi.lv un atzīmējiet semināru, kuru vēlaties apmeklēt.

Norises laiks

(Piektdiena) 10:00 - 14:00

Norises vieta

OPERA HOTEL & SPA

Rīga, Raiņa bulvāris 33, Opera hotel & SPA, konferenču telpā.

Semināra vadītājs

Laima Ļitviņenkonodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre.

Abonējiet e-jaunumus

Par aktuālajām izmaiņām likumdošanā, semināriem un apmācībām.

Paldies, Jūs veiksmīgi abonējāt jaunumus.

X