jūnijs, 2019

20jūn10:00- 14:00Praktisku situāciju skaidrojumi Darba likumdošanā katram uzņēmumam un iestādei.10:00 - 14:00 Rīga, Raiņa bulvāris 33, Opera hotel & SPA, konferenču telpā.

Semināra programma

SEMINĀRA CENA 120.00 EUR (iekļauti izdales materiāli un kafijas pauze).

1. Darba sludinājums, darba līgums. Atšķirīgas attieksmes aizlieguma principa un darba
līguma noslēgšanai nepieciešamie dokumenti.
2. Kā izvēlēties atbilstošāko līguma veidu? Raksturīgākās kļūdas noslēdzot darba
līgumu?
3. Darba līguma forma un saturs. Obligatās prasības noslēdzot darba līgumu .
– darba līgums kā pareizi sastādīt?
– pārbaudes laiks;
– stacionāra vai mobila darbavieta;
– darba līguma izbeigšana;
– darbinieka atbrīvošana slimības gadījumā
– darba līgumu paraugi (ar darbinieku, valdes locekli u.c.)
4. Darba kārtība un darba laika organizēšana.
5. Darba līguma grozīšana.
6. Darba tiesisko attiecību izbeigšanās.
– darbinieka uzteikums un termiņi;
– darba devēja uzteikums un tā termiņi;
– uzteikuma aizliegumi un ierobežojumi;
– kam ir priekšrocības turpināt darba attiecības un kā noteikt prioritātes;
– kam jāpievērš uzmanība atlaižot darbiniekus?
7. Darba laika jēdziens:
– darba dienas un nedēļas ilgums;
– nepilns darba laiks un virsstundu darbs.
8. Darba laika uzskaite:
– normālais darba laiks;
– nepilnais darba laiks;
– nakts darbs;
– virsstundu darbs, virsstundu darba kompensēšana, kurās nedēļas dienās jāpiešķir
apmaksātā atpūta?
– maiņu darbs;
– summētā darba laika uzskaite;
– darbs svētku dienās.
9. Darba samaksas organizācija:
– minimālā darba alga;
– darba samaksas aprēķins;
– piemaksa par papildu darbu;
– piemaksa par darbu kas saistīts ar īpašu risku;
– piemaksa par nakts darbu;
– piemaksa par virsstundu darbu vai darbu svētku dienā;
– darba samaksas izmaksa darbinieka saistības nepienācīga izpildījuma gadījumā;
– atlīdzība gadījumos, kad darbinieks neveic darbu attaisnojošu iemeslu dēļ;
– īpašie atbildības noteikumi par darba samaksas izmaksu darbinieka nosūtīšanas
gadījumā.
10. Vidējās izpelņas aprēķināšana dažādās situācijās:
– stundas algas likmes aprēķināšana
11. Atpūtas laiks, pārtraukumi darbā, īslaicīga prombūtne.
12. Ikgadējā un papildu atvaļinājuma samaksas aprēķināšana darbiniekam, ievērojot
normatīvo aktu prasības un darbiniekam noteikto darba laiku.
13. Atvaļinājumi un papildatvaļinājumi
– kārtējā atvaļinājuma piešķiršanas vispārīgie noteikumi;
– ikgadējais apmaksātais papildatvaļinājums.
14. Atbildes uz jautājumiem.

Norises laiks

(Ceturtdiena) 10:00 - 14:00

Norises vieta

OPERA HOTEL & SPA

Rīga, Raiņa bulvāris 33, Opera hotel & SPA, konferenču telpā.

Semināra vadītājs

Laima Ļitviņenkonodokļu konsultante.

Abonējiet e-jaunumus

Par aktuālajām izmaiņām likumdošanā, semināriem un apmācībām.

Paldies, Jūs veiksmīgi abonējāt jaunumus.

X