janvāris, 2019

25jan10:00- 17:00RĒZEKNE - Likumdošanas aktualitātes uzsākot 2019.gadu. Kas jāņem vērā sagatavojot 2018.gada pārskatu, UIN deklarācijas praktiska aizpildīšana.10:00 - 17:00 Rēzekne, Pils iela 4, Latgales vēstniecība GORS, 3. stāva semināru telpa.

Semināra programma

KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS KURSS (3 semināri), 25.01.2019., no plkst. 10:00-17:00, RĒZEKNE, PILS IELA 4, Latgales vēstniecība GORS, 3.stāva semināra telpa.

 • Likumdošanas aktualitātes uzsākot 2019.gadu (visi aktuālie grozījumi kas būs spēka ar 01.01.2019.).
 • Kas jāņem vērā sagatavojot 2018.gada pārskatu. 
 • UIN deklarācijas praktiska aizpildišana (dažādu praktisku situāciju skaidrojumi).

!!! ZIEMASSVĒTKU ATLAIDE – 120.00 EUR (iekļauti izdales materiāli un kafijas pauzes). !!!


1. Likumdošanas aktualitātes 2019.gadā:

 • darba likumdošana; IIN; VSAOI; PVN u.c.

2. Sabiedrību un koncernu iedalījums.

3. Gada pārskats un finanšu pārskats.

4. Finanšu pārskata sagatavošanas vispārīgie nosacījumi:

 • patiess un skaidrs priekšstats;
 • finanšu pārskata sagatavošanas vispārīgie principi;
 • bilances aktīva objektu, debitoru parādu un kreditoru saistību summu norādīšanas vispārīgie nosacījumi;
 • nākamo periodu izmaksas un ieņēmumi;
 • savas akcijas vai daļas un līdzdalība citās sabiedrībās;
 • nekustamā īpašuma objekti un akciju (daļu) emisijas uzcenojums
 • peļņas vai zaudējumu summa;
 • ilgtermiņa ieguldījumu objektu vērtības samazinājuma korekcijas;
 • apgrozāmo līdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;
 • krājumu novērtēšana;
 • starpība starp atmaksājamo un saņemto aizņēmuma summu;
 • aizņēmumu procentu iekļaušana;
 • nemateriālo ieguldījumu posteņu veidošana;
 • attīstības izmaksu kapitalizēšana un peļņas sadales ierobežojums;
 • nemateriālo ieguldījumu posteņu vērtības norakstīšana;
 • uzkrājumu veidošana un novērtēšana.

5. Bilances posteņu novērtēšanas alternatīvās iespējas.

6. Peļņas vai zaudējumu aprēķins.

7. Naudas plūsmas pārskats.

8. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats.

9. Finanšu pārskata pielikums..

10. Vadības ziņojums.

11. Atvieglojumi un atbrīvojumi mikrosabiedrībām.

12. Gada pārskata un konsolidētā gada pārskata revīzija (pārbaude) vai ierobežotā pārbaude

13. Gada pārskata un konsolidētā gada pārskata noformēšana, parakstīšana, apstiprināšana, iesniegšana un publicēšana.

14. Ar nodokli apliekamā bāze.

 • uzņēmumam samazinot nesadalīto peļņu 2018.gadā;
 • norakstot debitoru parādus;
 • izsniedzot aizdevumu saistītajam uzņēmumam;
 • izmaksājot dividendes vai dividendēm pielīdzinātas izmaksas;
 • norakstot zaudējumus;
 • samazinot uzkrājumus;
 • samazinot vai palielinot pamatkapitālu;
 • norakstot ar saimniecisko darbību nesaistītus izdevumus;
 • norakstot reprezentācijas izdevumus;
 • norakstot personāla ilgtspējas pasākumu izdevumus;
 • aprēķinot nodokļa bāzē iekļaujamos procentu maksājumus;
 • piemērojot atvieglojumus par ārvalstīs nomaksāto nodokli;
 • piemērojot atvieglojumus par ziedojumiem;
 • maksājumi nerezidentam, ja nodoklis nav ieturēts

15. Dividendes un dividendēm pielīdzinātās izmaksas. .

16. Nedrošie debitoru parādi.

17. Nodokļa bāzē iekļaujamie palielinātie procentu maksājumi.

18. Aizdevumi saistītajām personām.

19. Nodokļa atvieglojums ziedotājiem.

20. Nodokļa atvieglojums nodokļa maksātājiem, kas veic lauksaimniecisko darbību. 

21. Deklarācijas sagatavošana un nodokļa maksāšana

 • deklarācijas iesniegšana par pārskata gada pēdējo mēnesi un iesniegtās deklarācijas precizēšana.

22. Atbildes uz jautājumiem.

Ja neizdodas nosūtīt pieteikuma anketu caur mājas lapu. Nosūtiet uzņēmuma rekvizītus uz e-pastu info@noderigi.lv un atzīmējiet semināru, kuru vēlaties apmeklēt.

Norises laiks

(Piektdiena) 10:00 - 17:00

Norises vieta

Latgales vēstniecība GORS

Rēzekne, Pils iela 4, Latgales vēstniecība GORS, 3. stāva semināru telpa.

Semināra vadītājs

Laima Ļitviņenkonodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre.

Abonējiet e-jaunumus

Par aktuālajām izmaiņām likumdošanā, semināriem un apmācībām.

Paldies, Jūs veiksmīgi abonējāt jaunumus.

X